SAHABAT SEJATI ADALAH KETIKA DALAM KESUSAHAN

Al-Fudhail bin Iyadh rahimahullah berkata:

«أنا لا أعتقد أخا الرجل في الرضا، ولكن أعتقد أخاه في الغضب»

“Saya tidak menganggap seseorang sebagai saudara ketika dia hanya berbuat baik dalam keadaan ridha saja, tetapi saya akan menganggapnya sebagai saudara ketika dia tetap berbuat baik walaupun dalam keadaan marah.”

(Hilyatul Auliya, jilid 8 hal. 96)