KUNCI – KUNCI KEBAIKAN DAN KEJELEKAN

Al-Imam Ibnul Qoyyim rahimahullah berkata:

^Sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi segala sesuatu KUNCI untuk membukanya, Allah menjadikan KUNCI PEMBUKA SHALAT adalah BERSUCI / WUDHU sebagaiman sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam : KUNCI SHALAT adalah BERSUCI

Allah Subhanahu wa Ta´ala menjadikan KUNCI PEMBUKA HAJI =====> IHRAM,
KUNCI KEBAJIKAN =====> KEJUJURAN,
KUNCI SURGA =====> TAUHID,
KUNCI ILMU =====> BERTANYA DAN MENDENGARKAN,
KUNCI KEMENANGAN =====> KESABARAN,
KUNCI DITAMBAHNYA NIKMAT =====> SYUKUR,
KUNCI KEWALIAN =====> MAHABBAH DAN DZIKIR,
KUNCI KEBERUNTUNGAN =====> TAKWA,
KUNCI TAUFIK =====> HARAP DAN CEMAS KEPADA ALLAH ‘AZZA WA JALLA,
KUNCI DIKABULKAN =====> DOA,
KUNCI KEINGINAN TERHADAP AKHIRAT =====> ZUHUD DI DUNIA,
KUNCI KEIMANAN =====> TAFAKKUR PADA HAL YANG DIPERINTAHKAN ALLAH, KESELAMATAN BAGI-NYA, SERTA KEIKHLASAN TERHADAP-NYA DI DALAM KECINTAAN, KEBENCIAN, MELAKUKAN, DAN MENINGGALKAN,
KUNCI HIDUPNYA HATI =====> TADABBUR AL-QUR’AN, BERIBADAH DI WAKTU SAHUR, DAN MENINGGALKAN DOSA-DOSA,
KUNCI DIDAPATKANNYA RAHMAT =====> IHSAN DI DALAM PERIBADATAN TERHADAP KHALIQ DAN BERUPAYA MEMBERI MANFAAT KEPADA PARA HAMBA-NYA,
KUNCI REZEKI =====> USAHA BERSAMA ISTIGHFAR DAN TAKWA,
KUNCI KEMULIAAN =====> KETAATAN KEPADA ALLAH DAN RASUL-NYA,
KUNCI PERSIAPAN UNTUK AKHIRAT =====> PENDEKNYA ANGAN-ANGAN,
KUNCI SEMUA KEBAIKAN =====> KEINGINAN TERHADAP ALLAH DAN KAMPUNG AKHIRAT,
KUNCI SEMUA KEJELEKAN =====> CINTA DUNIA DAN PANJANGNYA ANGAN-ANGAN^

“Ini adalah bab yang agung dari bab-bab ilmu yang paling bermanfaat, yaitu mengetahui pintu-pintu kebaikan dan kejelekan, tidaklah diberi taufik untuk mengetahuinya dan memperhatikannya kecuali seorang yang memiliki bagian dan taufik yang agung, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta´ala telah menjadikan kunci bagi setiap kebaikan dan kejelekan, kunci dan pintu untuk masuk kepadanya sebagaimana Allah jadikan :

  • Kesyirikan, kesombongan, berpaling dari apa yang disampaikan Allah kepada Rasul-Nya, dan lalai dari dzikir terhadap-Nya dan melaksanakan hak-Nya sebagai kunci ke neraka,
  • Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta´ala jadikan khamr sebagai kunci segala dosa.
  • Dia jadikan nyanyian sebagai kunci perzinaan,
  • Dia jadikan melepaskan pandangan pada gamba-gambar sebagai kunci kegelisahan dan kegandrungan,
  • Dia jadikan kemalasan dan kesantaian sebagai kunci kerugian dan luputnya segala sesuatu,
  • Dia jadikan kemaksiatan-kemaksiatan sebagai kunci kekufuran,
  • Dia jadikan dusta sebagai kunci kenifakan (kemunafikan -ed),
  • Dia jadikan kekikiran dan ketamakan sebagai kunci kebakhilan, memutus silaturahim, serta mengambil harta dengan cara yang tidak halal dan
  • Dia jadikan berpaling dari apa yang dibawa Rasul sebagai kunci segala kebid´ahan dan kesesatan.

“Perkara-perkara ini tidaklah membenarkannya kecuali setiap orang yang memiliki ilmu yang shahih dan akal yang bisa mengetahui dengannya apa yang ada dalam dirinya dan apa yang berwujud dari kebaikan dan kejelekan. Maka sepantasnya seorang hamba memperhatikan dengan sebaik-baiknya ilmu terhadap kunci-kunci ini dan kunci-kunci yang dijadikan untuknya.” (Hadil Arwah 1/48-49)

Dikutip dari artikel Kunci Kebaikan dan Kunci Kejelekan Majalah Al-Furqon No. 77 1429/2008 oleh Ummul Hasan

Iklan