REJEKI ADALAH KETETAPAN DARI ALLAH SUBHANAHU WA TA’ALA

Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma berkata,

*ما من مؤمن ولا فاجر إلا وقد كتب الله تعالى له رزقه من الحلال، فإن صبر حتى يأتيه، آتاه الله تعالى، وإن جزع فتناول شيئا من الحرام، نقصه الله من رزقه الحلال.*

“Tidak ada seorang mukmin ataupun seorang fajir (pelaku dosa) melainkan Allah ta’ala sudah menetapkan rezekinya dari yang halal.

Jika dia bersabar sampai rezekinya datang kepadanya, Allah ta’ala akan berikan (rezeki yang halal itu) untuknya.

Namun, jika dia berkeluh-kesah kemudian mengambil sesuatu yang haram, Allah ta’ala akan mengurangi rezekinya yang halal.”

(Hilyatul Auliya jld. 1 hal. 326 dan Tahdzibul Hilyah jld.1 hal. 230)